Skip to main content

Donderdag 13 april 2023 zal Rizal Sebastian zijn inauguratietoespraak houden aan The Hague University of Applied Sciences.

Titel van zijn toespraak: Door een inclusieve aanpak bouwen we duurzame en slimme steden!

 

Dr. Rizal Sebastian is per 1 mei 2022 benoemd tot hoogleraar Future Urban Systems aan De Haagse Hogeschool. Zijn onderzoeksgroep maakt deel uit van het Expertisecentrum Mission Zero en de Faculteit Techniek, Innovatie en Samenleving.

In zijn inauguratietoespraak zal Rizal de onderzoeksagenda van zijn groep presenteren, die zich richt op de cruciale rol die steden spelen met betrekking tot het welzijn van mensen en de duurzaamheid van het milieu. De implementatie van slimme transities in stedelijke gebieden richting hernieuwbare energie, klimaatneutraliteit en circulair bouwen is urgent. Dergelijke transities vereisen een inclusieve aanpak waarbij de stedelijke gemeenschappen zelf betrokken worden, terwijl tegelijkertijd wordt geprofiteerd van de toenemende beschikbaarheid en betaalbaarheid van digitalisering als motor voor slimme steden.

The Taraxacum Foundation zal deelnemen aan de kennismarkt die rondom het lezingenprogramma wordt georganiseerd om een ​​creatieve dialoog tussen praktijkmensen, onderzoekers, docenten en studenten te stimuleren.

Het zal de eerste keer zijn dat Taraxacum zich presenteert op een publieksevenement. Bij onze marktkraam presenteren wij ons eerste project: A Home for Taraxacum, een 100% circulair gebouwde woning die in 2024 onze thuisbasis zal worden voor co-living, onderzoek en gedeelde kennis.

In een goede slimme stad staat het menselijke aspect altijd voorop. Steden zijn er immers voor de mensen, en niet andersom.

Dr Rizal SebastianProfessor of Future Urban Systems at The Hague University of Applied Sciences